Ke dëshirë të marrësh sa më shumë nga platforma https://femijetkudo.al, apo ke dëshirë të kontribuosh? Bëhu pjesë e rrjetit Femijet Kudo si më poshtë…

Do të na pëlqente të dëgjonim nga ju! Ndoshta mund të keni ndonjë pyetje, ose ndonjë ide, ose mund të keni dëshirë të përfshiheni në atë që ne bëjmë. Mund të na dërgoni e-mail në: [email protected].

>